Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identification number: 10873
University e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Head of department - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of physical properties of automotive fuel on quality of combusting mixture
Written by (author): Ing. Jiří Honzírek
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Opponent:Ing. Jan Boháček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv fyzikálních vlastností paliva na tvorbu směsi
Summary:Teoretická část diplomové práce "Vliv fyzikálních vlastností paliva na tvorbu směsi" je zaměřena na popis paliv pro pístové spalovací motory, popis podstaty dynamické visko-zity, hustoty, způsoby jejich měření a seznámení se systémy tvorby směsí u pístových spalovacích motorů. Experimentální část diplomové se zabývá měřením teplotních závislostí dynamické viskozity a hustoty u motorové nafty, automobilového benzinu, metylesteru řepkového oleje, etanolu a jejich směsí. Dále byla sledována závislost dynamické viskozity a hus-toty motorové nafty a automobilového benzinu na obsahu příměsí metylesteru řepko-vého oleje, respektive etanolu. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách a znázorněny v grafech. K jednotlivým závislostem byly vytvořeny matematické modely, které mo-hou sloužit k predikci chování konvenčních paliv, biopaliv a jejich směsí.
Key words:MEŘO, automobilový benzin, etanol, hustota, motorová nafta, dynamická viskozita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D..