Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identification number: 10873
University e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Head of department - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Jawa and its development
Written by (author): Ing. Miroslav Fruhwirt
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Opponent:Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jawa a její vývoj
Summary:Bakalářská práce má za cíl podat ucelený a zcela kompletní přehled o historii a vý-voji společnosti Jawa. Jejím úkolem je také představit jména hlavních konstruktérů a osob, které se podílely na provozu, výrobě a vedení společnosti, nastínit přehled mode-lů výroby značky Jawa, informovat o jejích přednostech, chybách a modernizacích na daných typech motocyklů. Dále vysvětlit pojem renovace veteránů a fázově nastínit postup renovace jednostopého veterána značky Jawa z vlastní sbírky autora.
Key words:veterán, historie, motocykl, renovace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D..