Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Identification number: 107
University e-mail: xpribyl [at] node.mendelu.cz
 

     
Final thesis
     Projects
     
     
Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The Method layout of choosing the most suitable locality for a logistical entity
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Návrh metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt
Summary:
Práce se zabývá návrhem metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt. Vzhledem k náročnosti multikriteriálního rozhodovacího procesu, kdy do rozhodování vstupují kvantitativní i kvalitativní kritéria, a skutečnosti, že pro optimalizaci kvantitativních kritérií v současnosti existují relativně dobře dostupné nástroje, je záměrem práce návrh modelu, který bude hodnotit kvalitativní ukazatele zvolených lokalit. Navrhovaný model je založen na principu expertních systémů a prostřednictvím šetření shromažďuje empirické znalosti více než 110 expertů -- logistických manažerů, kteří již během své praxe hodnotili lokality pro logistické objekty. Nedílná součást expertního systému, báze znalostí, obsahuje 57 charakteristik rozdělených do šesti skupin, které umožňují zhodnotit vhodnost lokality pro logistický objekt. Expertní systém je následně schopen komparace jednotlivých variant a vizualizace hodnocení. Navrhovaná metoda představuje podpůrný rozhodovací nástroj při řešení strategické otázky v rozvoji podniku a napomáhá k objektivnímu rozhodování o vhodné poloze logistického objektu. V práci je zpracována případová studie hodnotící 3 lokality, na kterých se nachází střediska Školního lesního podniku Křtiny.
Key words:Logistika, logistický objekt, rozhodování, charakteristiky, lokalita, expertní systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jana Stávková, CSc..