Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Identifikační číslo: 107
Univerzitní e-mail: xpribyl [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt
Autor: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Oponent 1:doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt
Abstrakt:Práce se zabývá návrhem metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt. Vzhledem k náročnosti multikriteriálního rozhodovacího procesu, kdy do rozhodování vstupují kvantitativní i kvalitativní kritéria, a skutečnosti, že pro optimalizaci kvantitativních kritérií v současnosti existují relativně dobře dostupné nástroje, je záměrem práce návrh modelu, který bude hodnotit kvalitativní ukazatele zvolených lokalit. Navrhovaný model je založen na principu expertních systémů a prostřednictvím šetření shromažďuje empirické znalosti více než 110 expertů -- logistických manažerů, kteří již během své praxe hodnotili lokality pro logistické objekty. Nedílná součást expertního systému, báze znalostí, obsahuje 57 charakteristik rozdělených do šesti skupin, které umožňují zhodnotit vhodnost lokality pro logistický objekt. Expertní systém je následně schopen komparace jednotlivých variant a vizualizace hodnocení. Navrhovaná metoda představuje podpůrný rozhodovací nástroj při řešení strategické otázky v rozvoji podniku a napomáhá k objektivnímu rozhodování o vhodné poloze logistického objektu. V práci je zpracována případová studie hodnotící 3 lokality, na kterých se nachází střediska Školního lesního podniku Křtiny.
Klíčová slova:Logistika, logistický objekt, rozhodování, charakteristiky, lokalita, expertní systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta O. TvrdoňPosudek oponenta M. JurováPosudek oponenta P. Pernica

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jana Stávková, CSc..