Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Identification number: 107
University e-mail: xpribyl [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Faculty of Forestry and Wood Technology

Contacts     Final thesis     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

TAMÁŠ, V. -- URBÁNEK, J. -- PŘIBYL, M. -- CENKOVÁ, J. Vývoj míry potravinové soběstačnosti v rámci států EU. Acta Sting. 2017. v. č. 4/2017, ISSN 1805-6873. URL: http://www.sting.cz/acta_sting/

Original name: Vývoj míry potravinové soběstačnosti v rámci států EU
English name: Development of Food Self-sufficiency within EU Countries
Written by (author): Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Ing. Jana Cenková
Department: Faculty of Regional Development and International Studies
Department of Regional and Business Economics
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Acta Sting
Nature of article: paper
Volume no. (year): č. 4/2017
Periodical number within the volume:
Year of publication: 2017
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language: Czech
Description in original language: Příspěvek je zaměřen na zkoumání vývoje soběstačnosti základních zemědělských komodit v rámci vybraných států Evropské unie. Charakterizována je potravinová soběstačnost a její vzájemný vztah s potravinovou bezpečností, její úlohu v rámci hospodářství, míru zapojení do mezinárodní směny a další faktory, které ji ovlivňují. Dále je popsána potravinová soběstačnost z hlediska míry zapojení se do mezinárodní směny vzhledem k domácí produkci a schopnosti pokrýt domácí spotřebu dostatečnou domácí produkcí. V rámci analýzy jsou zpracovávána statistická data takovým způsobem, aby bylo dosaženo přehledného vzájemného srovnání jednotlivých zemí a komodit ve sledovaném období let 2000 až 2015.
Description in English: The paper focuses on the research of the self-sufficiency of basic agricultural commodities within selected EU countries. It is characterized by food self-sufficiency and its interdependence with food security, its role within the economy, the degree of involvement in international change and other factors that affect it. Furthermore, food self-sufficiency is described in terms of the degree of international exchange in relation to domestic production and the ability to cover domestic consumption with sufficient domestic production. In the analysis, statistical data are processed in such a way as to achieve a clear cross-country comparison of commodities and commodities in the monitored period 2000 to 2015.
Description in Czech:
Key words: czech: potravinová soběstačnost, domácí zemědělská produkce, základní zemědělské komodity, Potravinová bezpečnost, Agrobyznys
english: food self-sufficiency, Agribusiness, domestic agricultural production, basic agricultural commodities, food security
Year of submission: 2017
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://www.sting.cz/acta_sting/
 
Entry made by: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Last change: 30. 09. 2017, 13:25 (Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Acta Sting. Brno: ISSN 1805-6873.

Original name: Acta Sting
English name:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 1805-6873
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Brno
Publisher: Akademie STING,
URL:
Reviewed magazine: no
Original language: Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Note: online časopis
 
Entry made by: Bc. Klára Steinerová
Last change: 05. 01. 2017, 14:31 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -