Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Soňa Dušková, Ph.D. (née Valtýniová)
Identification number: 10786
University e-mail: xvaltyni [at] node.mendelu.cz
 

     Final thesis     Projects
     
Publications
     
Placements
     
     
Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
SupervisorType
Official roles
Since
Until
obhájený1 Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability.
IGA
řešitel
01/01/2006
12/31/2006
obhájený2
 Selected sustainability indicators of organic and conventional farms
IGA
řešitelka
03/01/2007
12/31/2007
obhájený
3
 Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR.
NAZV
diplomantka
06/01/200112/31/2004
podaný
4
 Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství
NAZV
Další řešitel
04/01/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušenýcancelledobhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defendedzamítnutý
rejected