Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Identifikační číslo: 10539
Univerzitní e-mail: radek.filipcik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Mgr. Lenka Baková
Vyhodnocení růstu folikulů u klisen
duben 2019prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Tomáš Barteska
Chov skotu plemene charolaise v podmínkách České republiky
duben 2013prohlížet
3.NBPAutor: Ing. Tomáš Barteska
Zhodnocení úrovně chovu plemene charolaise
duben 2012prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Petra Bartošová
Vliv optimalizace ustájení na vybrané aspekty chovu skotu
duben 2018prohlížet
5.ABPAutor: Ing. Petra Bartošová
Vliv technologie chovu na životní projevy skotu
duben 2015prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Veronika Berková
Vliv plemenné příslušnosti a technologie chovu na růstovou schopnost jatečného skotu
duben 2016prohlížet
7.RDisPAutor: Ing. Michaela Brudňáková
Analýza výkonnosti športových koní v disciplínach skoky a drezúra na svetovej úrovni
září 2022prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Soňa Burešová
Přeprava a manipulace s jatečnými zvířaty
duben 2013prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Anna Drábková
Vyhodnocení vlivu ustájení a způsobu výcviku na chování koní
duben 2019prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Nikola Hamanová
Zásady správného zacházení a manipulace se zvířaty
duben 2018prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Pavla Hambergerová
Abnormální porody hospodářských zvířat
duben 2010prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Šárka Hanuláková, Ph.D.
Vyhodnocení kvalitativních parametrů inseminační dávky skotu při různých způsobech její přípravy
duben 2011prohlížet
13.RDPAutor: Bc. Veronika Hanzelková
Vyhodnocení vybraných reprodukčních ukazatelů ve stádě vysokoprodukčních plemenic holštýnského plemene skotu
duben 2020prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Kateřina Hanzlíková
Vyhodnocení životních projevů ovcí
duben 2019prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Kateřina Hanzlíková
Weelfare a životní projevy hospodářských zvířat chovaných v zoologických zahradách
duben 2017prohlížet
16.RBPAutor: Ondřej Hatlák
Plemenářská práce a šlechtění v chovu skotu plemene Charolaise
duben 2020prohlížet
17.NBPAutor: Martina Hnízdilová
Reprodukční schopnosti vybraného afrického kopytníka
duben 2010prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Tereza Horáková
Zásady reprodukce savců chovaných v zoologických zahradách
duben 2019prohlížet
19.NBPAutor: Bc. Nina Hradilová
Chovatelsko-etologické zhodnocení chovu slonů v zoologických zahradách
duben 2009prohlížet
20.ABPAutor: Bc. Nina Hradilová
Chovatelsko-etologické zhodnocení chovu slonů v zoologických zahradách
duben 2011prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Vladěna Hrazdirová
Vyhodnocení vlivu rodičů na velikost plodu v době porodu
duben 2017prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Zdeňka Hrbáčová
Etické a legislativní předpoklady pro chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství
duben 2013prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Zdeňka Hrbáčová
Vyhodnocení životních projevů a welfare dojnic na farmě hospodařící v režimu ekologického zemědělství
duben 2015prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Vlasta Chmelařová
Vyhodnocení vlivů působících na říjové projevy dojnic a úroveň reprodukce v chovu holštýnského skotu
duben 2013prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Vladimír Chytka
Vyhodnocení reprodukčních schopností a růstu potomstva u plemene Masný simentál
duben 2019prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Vladimír Chytka
Zásady chovu plemene Masný simentál
duben 2017prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Anna Janková
Odchov osiřelých hříbat
duben 2016prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Tomáš Janoš
Intenzita růstu plemene Aberdeen Angus v podmínkách ekologického zemědělství
duben 2013prohlížet
29.RDisPAutor: Ing. Tomáš Janoš
Vyhodnocení růstové schopnosti a masné užitkovosti ovcí
září 2020prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Tomáš Janoš
Vyhodnocení vlivu otce na růstovou schopnost potomstva plemene Aberdeen Angus chovaného v režimu ekologického zemědělství
duben 2016prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Šimon Julina
Vyhodnocení úrovně reprodukce, odchovu a mléčné užitkovosti koz
duben 2018prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Šimon Julina
Zásady chovu koz zaměřených na produkci mléka
duben 2016prohlížet
33.NBPAutor: Ing. Petra Juránková
Produkce jatečných zvířat v systému chovu skotu bez tržní produkce mléka
duben 2012prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Marcela Jurdová
Vliv porážkové hmotnosti skotu na kvalitu hovězího masa
duben 2012prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Marcela Jurdová
Zhodnocení reprodukce u kopytníků chovaných v zoologických zahradách
duben 2010prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Miroslav Jurka
Metody odhadu plemenné hodnoty skotu
duben 2013prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Miroslav Jurka
Vliv plemenné příslušnosti skotu na reprodukční a produkční ukazatele
duben 2016prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Veronika Kaiserová
Porovnání reprodukčních biotechnik využitelných v chovu skotu a faremním chovu jelenů
duben 2019prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Jana Klementová
Patomorfologické vyšetření psích ejakulátu
duben 2011prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Michaela Klimešová
Reprodukce v chovu holštýnského plemene skotu
duben 2017prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Michaela Klimešová
Vyhodnocení reprodukčních ukazatelů v chovu skotu zaměřeného na produkci mléka
duben 2019prohlížet
42.ABPAutor: Ing. Marta Kobelková
Masná užitkovost českého strakatého skotu
duben 2012prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Marta Kobelková
Vyhodnocení růstové intenzity a masné užitkovosti býků vykrmovaných na konkrétní farmě
duben 2014prohlížet
44.RDPAutor: Bc. Kristýna Kocianová
Vyhodnocení reprodukčních parametrů v chovu českého strakatého plemene skotu
duben 2020prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Marie Koňariková
Možnosti reprodukce zvířat v chovu skotu chovaného v systému bez tržní produkce mléka
duben 2018prohlížet
46.RDPAutor: Bc. Marie Koňariková
Vyhodnocení kvality plemenných býků v chovu limousinského plemene skotu
duben 2020prohlížet
47.NBPAutor: Veronika Konečná
Vyhodnocení hormonálních reprodukčních programů v chovu skotu
duben 2011prohlížet
48.ABPAutor: Ing. Roman Konečný
Management chovu běžců v podmínkách České republiky
duben 2012prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Roman Konečný
Vyhodnocení projevů chování pštrosa dvouprstého na konkrétní farmě
duben 2014prohlížet
50.RDPAutor: Bc. Tereza Koupová
Vyhodnocení životních projevů koní
duben 2019prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Markéta Kovářová
Chov koz zaměřený na produkci jatečných zvířat
duben 2016prohlížet
52.NBPAutor: Gabriela Kydalová
Welfare hospodářských zvířat chovaných v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství
duben 2012prohlížet
53.ABPAutor: Bc. Monika Laciná
Jatečná hodnota ovcí
duben 2018prohlížet
54.RBPAutor: Kristína Lášticová
Porovnanie ekologického chovu zvierat v podmienkach Českej a Slovenskej republiky
duben 2020prohlížet
55.ABPAutor: Ing. Martina Lorencová
Faktory ovlivňující kvalitu hovězího masa
duben 2012prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Martina Lorencová
Vyhodnocení vlivu druhové a plemenné příslušnosti hospodářských zvířat na sílu svalových vláken
duben 2016prohlížet
57.RDisPAutor: Ing. Jan Lujka
Volné téma
září 2023prohlížet
58.ABPAutor: Bc. Jan Mayer
Produkce jatečného skotu v systému chovu krav bez tržní produkce mléka
duben 2014prohlížet
59.NDPAutor: Bc. Jan Mayer
Vyhodnocení úrovně reprodukce a růstové schopnosti potomstva v chovu skotu bez tržní produkce mléka
duben 2017prohlížet
60.RBPAutor: Jakub Meduna
Inseminace dojených plemen skotu
duben 2020prohlížet
61.ADPAutor: Bc. Ing. Karolína Menclová
Vyhodnocení výsledků šlechtitelské práce v chovu kinských koní se zaměřením na jejich zbarvení
duben 2011prohlížet
62.ABPAutor: Ing. Petra Milková
Reprodukce v chovu skotu chovaného v podmínkách ekologického zemědělství
duben 2011prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Petra Milková
Zhodnocení reprodukčních ukazatelů v chovu skotu s tržní produkcí mléka
duben 2013prohlížet
64.ABPAutor: Ing. Hana Moltašová
Faktory ovlivňující embryonální mortalitu
duben 2010prohlížet
65.NBPAutor: Bc. Marek Morávek
Hodnocení růstu a jatečné hodnoty skotu
duben 2017prohlížet
66.ABPAutor: Bc. Marek Morávek
Hodnocení růstu a jatečné hodnoty skotu
duben 2019prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Jana Netušilová
Vyhodnocení kvalitativních parametrů nativních ejakulátů u psů
duben 2011prohlížet
68.ABPAutor: Ing. Jana Netušilová
Zhodnocení možnosti životních projevů opic ve vybraných zoologických zahradách
duben 2009prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Klára Ničová
Analýza výskytu odmítání hříbat klisnami
duben 2017prohlížet
70.RDPAutor: Bc. Monika Ničová
Vyhodnocení kvalitativních parametrů jehněčího masa
duben 2020prohlížet
71.ABPAutor: Bc. Monika Ničová
Zootechnické faktory ovlivňující kvalitu jatečných těl a kvalitu masa hospodářsky významných druhů zvířat
duben 2018prohlížet
72.ABPAutor: Ing. Andrea Perničková
Růst a jatečná hodnota býků a jalovic českého strakatého plemene skotu
duben 2014prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Andrea Perničková
Vyhodnocení růstové schopnosti a jatečné hodnoty býků českého strakatého plemene skotu
duben 2016prohlížet
74.RDisPAutor: Ing. Vojtěch Pešan
Optimalizace intenzifikačních metod využívaných v chovu ovcí
září 2022prohlížet
75.ABPAutor: Ing. Veronika Pokorná
Hodnocení ukazatelů reprodukce v chovu vysokoprodukčních dojnic
duben 2014prohlížet
76.ADPAutor: Ing. Veronika Pokorná
Vyhodnocení reprodukčních ukazatelů u dojnic holštýnského plemene
duben 2016prohlížet
77.ABPAutor: Bc. Markéta Popelková
Reprodukční a biotechnické metody využitelné v chovu dojených plemen skotu
duben 2019prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Pavlina Pospíšilová
Zhodnocení reprodukčních ukazatelů prasnic a růstové intenzity prasat ve výkrmu
duben 2016prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Tereza Psohlavcová
Zásady chovu klokanů v zoologických zahradách
duben 2015prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Marek Schild
Vyhodnocení úrovně reprodukce skotu a růstové intenzity telat v zemědělském podniku zaměřeném na chov masného skotu
duben 2017prohlížet
81.ABPAutor: Ing. Lucie Smejkalová
Ontogeneze chování plnokrevných plemen koní
duben 2015prohlížet
82.RDisPAutor: Ing. Katarína Soušková
Analýza ejakulátu a inseminačných dávok žrebcov
září 2022prohlížet
83.ABPAutor: Ing. Filip Střecha
Metody reprodukce využitelné v chovu masného skotu
duben 2017prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Filip Střecha
Vyhodnocení úrovně zabřezávání skotu na farmě využívající řízené reprodukce stáda
duben 2019prohlížet
85.ABPAutor: Bc. Klára Suchánková
Hodnocení životních projevů u koní
duben 2018prohlížet
86.RDPAutor: Bc. Klára Suchánková
Vyhodnocení kvality hřebčího ejakulátu vybraných plemeníků
duben 2020prohlížet
87.NBPAutor: Veronika Ševčíková
Výcvik služebních plemen psů
duben 2011prohlížet
88.ABPAutor: Bc. Romana Šimková
Růst a jatečná hodnota skotu chovaného v ekologickém režimu hospodaření
duben 2015prohlížet
89.NBPAutor: Petra Šimšalíková
Růstová intenzita dostihových plemen koní
duben 2017prohlížet
90.NBPAutor: Petra Šimšalíková
Růstová intenzita dostihových plemen koní
duben 2015prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Monika Šmachová
Vyhodnocení obsahu aminokyselin v hovězím mase býků českého strakatého plemene
duben 2015prohlížet
92.ABPAutor: Ing. Monika Šmachová
Zastoupení proteinů v mase hospodářských zvířat
duben 2013prohlížet
93.ABPAutor: Bc. Pavel Talácko
Reprodukční a biotechnické metody využitelné v chovu dojeného skotu
duben 2018prohlížet
94.RDPAutor: Bc. Pavel Talácko
Vyhodnocení vlivu plemeníka na úroveň reprodukce v chovu holštýnského plemene skotu
duben 2020prohlížet
95.ABPAutor: Bc. Barbora Trávníčková
Biotechnické metody reprodukce skotu
duben 2018prohlížet
96.RBPAutor: Karolína Trčková
Přeprava hospodářských a zájmových druhů zvířat
duben 2020prohlížet
97.ABPAutor: Bc. Kamila Trmalová
Zásady reprodukce skotu chovaného v režimu ekologického zemědělství
duben 2017prohlížet
98.RDisPAutor: Ing. Kristýna Tučková
Vliv plemeníka a morfologických a fyziologických vlastností jalovic a krav na vývin plodu
září 2018prohlížet
99.ADPAutor: Ing. Ondrej Vasko
Vyhodnotenie rastovej intenzity a exteriéru oviec plemena Zwartbles, Suffolk a Charollais
duben 2015prohlížet
100.ABPAutor: Ing. Lukáš Večerek
Klasifikace jatečně upravených těl skotu
duben 2013prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Lukáš Večerek
Vyhodnocení kvality jatečně upraveného těla a masa býků českého strakatého plemene skotu s genotypem TT a CT pro leptin
duben 2015prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Martin Večeře, DiS.
Vyhodnocení růstové schopnosti potomstva býků specializovaných masných plemen skotu
duben 2019prohlížet
103.NBPAutor: Ing. Daniela Vintrlíková
Jatečná hodnota skotu
duben 2012prohlížet
104.NBPAutor: Zuzana Vojáčková
Sledování vlivu dostihové výkonnosti klusáckých klisen na jejich reprodukční schopnosti
květen 2010prohlížet
105.NBPAutor: Veronika Vrzalíková
Možnosti zajištění optimálních životních podmínek pro dojnice holštýnského plemene
duben 2015prohlížet
106.ABPAutor: Bc. Natálie Zemániková
Zásady chovu lam v podmínkách České republiky
duben 2019prohlížet
107.ABPAutor: Bc. Věra Zikan
Produkce jatečných zvířat v systému chovu skotu bez tržní produkce mléka
duben 2018prohlížet
108.RDPAutor: Bc. Martin Žák
Intenzivní výkrm býků českého strakatého plemene skotu
duben 2020prohlížet
109.ABPAutor: Bc. Martin Žák
Výkrm jatečného skotu
duben 2018prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována