Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Golfová hřiště v kontextu posuzování vlivů na životní prostředí
Autor: Ing. Alice Levá
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Igor Kyselka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Golfová hřiště v kontextu posuzování vlivů na životní prostředí
Abstrakt:Práce je rozdělena do tří samostatných částí, z nichž každá má svou vlastní osnovu. První část práce je věnována procesu posuzování vlivů na životní prostředí obecně. Je zde vysvětlen účel, princip, cíle a průběh celého procesu a také je zde popsán legislativní rámec, kterým se tento proces řídí. Druhá část práce je věnována samotnému golfu, využití a typologii krajiny. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a charakteristika golfové hry, přiblížena její historie a popis golfových hřišť podle využití ploch dle katastru nemovitostí. Najdeme zde i klasifikaci české krajiny a typologii golfových hřišť rozdělenou podle různých hledisek. Třetí, analytická část, která je současně klíčovou částí této práce, je věnována hodnocení využití ploch golfových hřišť v České republice a studiu procesu EIA. První kapitola se zabývá případovou studií, porovnáním a zhodnocením získaných informací týkajících se dvou vybraných golfových hřišť a posouzení jejich vlivu na životní prostředí. Druhá kapitola se zabývá golfovými hřišti, jejich evidencí a posuzováním v rámci legislativního procesu EIA. Cílem práce bylo kromě vytvoření uceleného přehledu golfových hřišť, podloženého vytvořenou mapou a seznamem, s krátkým popisem charakteristiky jednotlivých hřišť, také vytvoření databáze záměrů golfových hřišť z informačního systému EIA. Součástí je i analýza a hodnocení vlivu golfových hřišť na životní prostředí.
Klíčová slova:vliv, EIA, posuzování, golf

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..