Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Aleje a stromořadí na Vranovsku a Znojemsku
Autor: Ing. Iva Skřipská
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:RNDr. Marcela Klemensová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Aleje a stromořadí na Vranovsku a Znojemsku
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je vytvořit databázi alejí a stromořadí v oblasti Vranovska a části Znojemska jako součást projektu mapování a inventarizace alejí a stromořadí ekologického sdružení Arnika. Teoretická rešeršní část práce se zabývá problematikou výsadby a údržby alejí, ukotvuje ji v historickém kontextu a popisuje současnou situaci a legislativní základ problematiky. Vlastní terénní šetření probíhalo na základě předem stanovené metodiky sdružení Arnika a jeho výstupy budou podkladem pro plánovací praxi v oblasti údržby a péče o aleje a stromořadí v regionu.
Klíčová slova:silniční zeleň, alej, stromořadí, Jihomoravský kraj, mapování, ekologické sdružení Arnika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..