Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Uherský Brod
Autor: Ing. Barbora Křeháčková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Igor Kyselka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Uherský Brod
Abstrakt:Předmětem této diplomové práce je zhodnotit vliv a dopady Společné zemědělské politiky Evropské unie na současný stav a rozvoj zemědělství a venkova správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod. V první části je v práci přiblížena historie Společné zemědělské politiky, její nástroje, financování a současný stav zemědělství v České republice. Druhá část je zaměřena na vybrané území, představení jeho fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky. Dále je analyzována proměna krajiny a využívání půdy, především po roce 2000. Důraz je kladen na vývoj zemědělských a venkovských aspektů studovaného území po vstupu České republiky do Evropské unie. Práce dále analyzuje finanční přísun ze strany Evropské unie do řešené oblasti i celé České republiky. Práce je podložena dotazníkovým šetřením drobných zemědělců, hospodařících ve vybrané lokalitě a SWOT analýzou rozvoje zemědělství na území SO ORP Uherský Brod.
Klíčová slova:rozvoj venkova, zemědělství, finanční podpora, Společná zemědělská politika, správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..