Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
Autor: Kateřina Chrástová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Miluše Poláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí se zabývá především vlivem na krajinu v rámci fragmentace a záboru půdy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřená na terminologii týkající se pojmu krajiny a územního systému ekologické stability, antropogenní dopady z hlediska záboru půdy zahrnující nejčastější příčiny záboru půdy, rozvoj infrastruktury v kontextu České republiky a na nejčastější environmentální riziko v krajině, bariéry. Praktická část je zaměřena na vymezení zájmového území, srovnání mapy území v minulosti a současnosti a na vymezení podílu zastavěnosti krajiny ve vybraném území.
Klíčová slova:Krajina, Antropogenní činnost, Fragmentace, Zábor půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..