Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe
Autor: Ing. Kristýna Sošková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Igor Kyselka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe
Abstrakt:Tato diplomová práce s názvem Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe se zabývá ve své aplikační části návrhem komunitního plánu - programu rozvoje obce, za účasti veřejnosti. Aktualizace rozvojového dokumentu byla zpracovávána pro malou obec Rohy na Vysočině a jejím cílem byla komplexní charakteristika obce včetně SWOT analýzy, ověření potřeb obyvatel obce formou dotazníku a rozhovorů a následné zpracování návrhu aktualizace programu rozvoje obce Rohy. V metodické části jsou uvedeny metody použité pro zpracování programu rozvoje obce a metody pro dotazníkové šetření. Sběr a vyhodnocení informací získaných od obyvatel obce Rohy probíhaly na počátku roku 2016. Vytvořený rozvojový dokument by mohl v budoucnu sloužit jako dobrá a užitečná pomůcka při rozhodování a plánování rozvojových priorit v obci.
Klíčová slova:komunita, program rozvoje obce, strategické plánování, plán rozvoje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..