Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Faktory a limity rozvoje venkovského regionu
Autor: Ing. Veronika Rusková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Igor Kyselka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory a limity rozvoje venkovského regionu
Abstrakt:Teoretická část diplomové práce zahrnuje charakteristiku jednotlivých pojmů souvisejících s venkovskou problematikou. Stěžejním záměrem této práce je však zjistit faktory a limity rozvoje venkovského regionu, kdy byly použity dvě obce odlišného charakteru, a sice Hodslavice (středně velká obec) a Velká Skrovnice (malá obec). Společným limitem rozvoje sledovaných obcí jsou finance. Společným kladným faktorem rozvoje je aktivní vedení obce. V diplomové práci je samozřejmě faktorů a limitů rozvoje mnohem více. U obou obcí byly vypracovány swot-analýzy, na jejichž základě se vytvořily strategie. Diplomová práce tedy přináší rovněž doporučení a obecné závěry v hospodaření Hodslavic i Velké Skrovnice.
Klíčová slova:SWOT analýza, faktory rozvoje venkova, rozvoj venkova, limity rozvoje venkova

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..