Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza možností rozvoje venkovského regionu
Autor: Ing. Dana Račanová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza možností rozvoje venkovského regionu
Abstrakt:Má bakalářská práce se zaměřuje na problematiku CHKO Moravského Krasu. Hlavním cílem je sumarizování poznatků vývojových trendů daného území a především zaměření se na rozvoj dané oblasti. Teoretická část je věnována krajině a jejímu rozdělení na primární, sekundární a terciérní strukturu. Aplikační část je zaměřena na faktory ovlivňující rozvoj území; ochranu a návrh řešení pro zlepšení aktuálního stavu. Dalšími součástmi práce je SWOT analýza území, vymezení pozitivních a negativních jevů v krajině, kapitola rozhovor, která je zaměřená na zhodnocení současného stavu a celou moji práci ukončuje dotazníkové šetření, jehož výsledky byly poskytnuty Správě jeskyní Moravského krasu, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Skalnímu Mlýnu.
Klíčová slova:CHKO, Moravský kras, krajina, ochrana krajiny, rozvoj území

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..