Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza zemědělství ve vybraném regionu – historie, současnost, tendence
Autor: Ing. Jana Novotná
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Drlík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza zemědělství ve vybraném regionu – historie, současnost, tendence
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Analýza zemědělství ve vybraném regionu-historie, současnost, tendence se člení na dva hlavní celky. V prvním celku se práce zabývá popisem situace zemědělství v České republice, především před a po roce 1990, dále pak změnami, které nastaly v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie a v neposlední řadě současným stavem českého zemědělství. Druhá část se již věnuje konkrétní lokalitě, tedy okresu Žďár nad Sázavou, kde je opět shrnut vývoj zemědělství před a po roce 1990, následně nastíněn současný stav a za pomoci SWOT analýzy popsány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se v zemědělství v okrese Žďár vyskytují.
Klíčová slova:Zemědělství, Okres Žďár nad Sázavou, SWOT analýza, Historie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..