Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Posuzování vlivů na životní prostředí v ČR a SR - srovnávací analýza
Autor: Bc. Radoslav Škadra
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Posuzování vlivů na životní prostředí v ČR a SR - srovnávací analýza
Abstrakt:Táto bakalárska práca je spracovaná ako literárne rešerš, ktorej úlohou je priblížiť a opísať problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, tiež porovnanie slovenskej a českej legislatívy v danej problematike a popis zámeru výstavby veterných parkov v Trnavskom kraji, okrese Skalica, konkrétne mesta Holíč a obcí Radimov, Mokrý háj a Chropov. Prvá časť je venovaná hlavne charakteristike postupov EIA a SEA pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a posudzovaní koncepcií. Na prvú časť naväzuje časť druhá, kde sú priblížené konkrétne zámery investorov, ako aj hodnotenie týchto zámerov zo strany EIA a v neposlednej rade aj názory a postoje občanov žijúcich v tejto lokalite. Práca obsahuje tiež charakteristiku oblasti, ktorej sa výstavba veterných parkov týka. Okrem iného je uvedený môj názor a postoj k uvedeným zámerom investorov.
Klíčová slova:posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Posudzovanie vplyvov koncepcií na životné prostredie, veterná elektráreň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..