Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
Autor: Ing. Petra Szlaurová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Miluše Poláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Role neziskového sektoru v rozvoji venkova (Moravskoslezský kraj) přináší základní teoretické zakotvení neziskového sektoru a rozvoje venkova v rámci ČR, včetně vyčlenění venkova obecně, dále pak základní charakteristiku Moravskoslezského kraje jak z hlediska obecného, tak i z hlediska rozvoje venkova. Důležitou součástí práce je analýza Moravskoslezského kraje z hlediska klíčových aktérů neziskového sektoru angažovaných v rozvoji venkova, kde je posuzována schopnost neziskových organizací vytvářet relevantní základnu pro rozvoj venkova či rozvoj regionu. Další částí práce je SWOT analýza kraje z hlediska dalšího vývoje.
Klíčová slova:neziskový sektor, venkov, rozvoj venkova, regionální rozvoj, Moravskoslezský kraj, neziskové organizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..