Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Posuzování vlivů na životní prostředí - teorie a praxe
Autor: Ing. Gabriela Černá
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Posuzování vlivů na životní prostředí - teorie a praxe
Abstrakt:Ve své bakalářské práci popisuji vývoj posuzování vlivů na životní prostředí ve světě i na našem území; jaké procesy, týkající se problematiky posuzování životního prostředí, využíváme; s jakými cíli vznikaly a dnes jsou aplikované procesy EIA, SEA. Oba procesy jsou zde podrobněji rozebrány. Dále popisuji konkrétní případ procesu EIA, kde se jednalo o povolení záměru výstavby a provozování motokrosového areálu. Zabývám se také netypickým případem procesu SEA, který byl posuzován na základě dobrovolnosti. Procesy posuzování a hodnocení vlivů na životní prostředí EIA a SEA jsou zde také vzájemně porovnány metodou srovnávací analýzy.
Klíčová slova:hodnocení, veřejnost, vliv, posuzování, zdraví, srovnávací analýza, životní prostředí, obec s rozšířenou působností

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D..