Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10538
Univerzitní e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Bonczková
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Břínková
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie: mikroregion Ivančicko
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Černá
Indikátory udržitelného rozvoje a jejich uplatnění v regionálním rozvoji
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Gabriela Černá
Posuzování vlivů na životní prostředí - teorie a praxe
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Čížková
Plánování ve venkovském regionu – stav a perspektivy
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tibor Die
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Klára Dížková
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Pavla Doležalová
Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Dostálová, DiS.
Faktory a limity regionálního rozvoje v rámci územní působnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Christina Duchovná
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Halbrštátová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Markéta Holčáková
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Kateřina Chrástová
Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Anara Ismagulova
Ceny nemovitostí a jejich komparace s kvalitou prostředí
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslava Jančíková
Environmentální a ekologické problémy obce a okolní krajiny (případová studie k.ú. Žárovice)
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Javůrková
Rozvoj venkovského prostoru - příležitosti a ohrožení
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jiří Jelínek
Naučné stezky Brněnska
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Jelínková
Krajinné plánování v České republice a jeho perspektiva
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Denisa Jurczygová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Denisa Jurczygová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavlína Kalábová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie: mikroregion Větrník
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Kleinová
Analýza možností rozvoje venkovského území
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Kleinová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Komendová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie Jemnicko.
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Komendová
Cílové charakteristiky krajiny v územním plánování
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vojtěch Konečný
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Kovářová
Klady a zápory rozvoje cestovního ruchu – případová studie Rožnov pod Radhoštěm
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Kratochvíl
Aleje a stromořadí na Znojemsku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Křeháčková
Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Uherský Brod
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Laura Kučerová
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Iva Kunzeova
Vliv cestovního ruchu na životní prostředí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adéla Lepková
Stav a perspektivy brněnských brownfields v kontextu širších územních vztahů
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alice Levá
Golfová hřiště v kontextu posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nela Liznová
Lokální identita jako základní determinant rozvoje území
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Macová
Aleje v Jihomoravském kraji
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Matuška
Aleje a stromořadí malých měst v Jihomoravském kraji
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Miloš Mikula
Tradiční plodiny v moravskoslezském pohraniční - historie a obnova
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Milenovský
Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Novotná
Analýza zemědělství ve vybraném regionu – historie, současnost, tendence
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Hana Pavelková
Vývoj krajiny po provedených pozemkových úpravách – teorie a praxe
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Pěnčíková
Vztah územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Eliška Petrů
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Markéta Pilátová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Denisa Pojarová
Indikátory udržitelného rozvoje a jejich uplatnění v regionálním rozvoji
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Pokorná
Vztah územního a strategického plánování na příkladu obce Modřice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Ing. Hana Prachařová
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dana Račanová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Rusková
Faktory a limity rozvoje venkovského regionu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Rybářová
Význam vinařských stezek pro cestovní ruch v Jihomoravském kraji
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Rybnikárová
Indikátory udržitelného rozvoje - teorie a možnosti aplikace
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Rybnikárová
Územní plánování v praxi
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Mgr. Hana Sáblíková
Migrační potenciál vybraného území pro velké savce
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikol Seidlová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jiří Schejbal
Územní plánování v České republice - stav a perspektivy
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Skoumalová
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Skřipská
Aleje a stromořadí na Vranovsku a Znojemsku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adéla Sopková
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji venkova
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adéla Sopková
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Sošková
Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Ema Stehnová
Aleje a jejich role v krajině - stav a perspektivy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Szlaurová
Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Iva Ševčíková
Obnovitelné zdroje energie v posuzování vlivů na životní prostředí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radoslav Škadra
Posuzování vlivů na životní prostředí v ČR a SR - srovnávací analýza
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lucie Štecová
Ekologické hodnocení území
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Renata Švábíková
Environmentální a ekologické problémy obce a okolní krajiny (případová studie k.ú. Žarošice)
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Tesařová
Lokální identita a její role v rozvoji území - teorie a aplikace
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Thiel
Aleje a jejich role v krajině - stav a perspektivy
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tadeáš Vaculovič
Územní plán v praxi – případová studie Brno
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Michal Válek
Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Břeclav
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Vaníčková
Lokální identita jako základní determinant rozvoje území
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ivana Vystrčilová
Proměny příměstské krajiny – případová studie Brno-Bystrc
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Zoblivá
Přírodní, kulturní a historický potenciál území v rozvojové praxi
duben 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována