Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Identification number: 10538
University e-mail: hana.vavrouchova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bonczková
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Břínková
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie: mikroregion Ivančicko
April 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Černá
Indikátory udržitelného rozvoje a jejich uplatnění v regionálním rozvoji
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Černá
Posuzování vlivů na životní prostředí - teorie a praxe
April 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Čížková
Plánování ve venkovském regionu – stav a perspektivy
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tibor Die
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
April 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Klára Dížková
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavla Doležalová
Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Dostálová, DiS.
Faktory a limity regionálního rozvoje v rámci územní působnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Christina Duchovná
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Halbrštátová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Holčáková
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Kateřina Chrástová
Vliv antropogenních aktivit na krajinné prostředí
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anara Ismagulova
Ceny nemovitostí a jejich komparace s kvalitou prostředí
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Jančíková
Environmentální a ekologické problémy obce a okolní krajiny (případová studie k.ú. Žárovice)
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Javůrková
Rozvoj venkovského prostoru - příležitosti a ohrožení
April 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Jelínek
Naučné stezky Brněnska
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Jelínková
Krajinné plánování v České republice a jeho perspektiva
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Jurczygová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Jurczygová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Kalábová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie: mikroregion Větrník
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kleinová
Analýza možností rozvoje venkovského území
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kleinová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Komendová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu - případová studie Jemnicko.
April 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Komendová
Cílové charakteristiky krajiny v územním plánování
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Konečný
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Kovářová
Klady a zápory rozvoje cestovního ruchu – případová studie Rožnov pod Radhoštěm
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Kratochvíl
Aleje a stromořadí na Znojemsku
April 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Křeháčková
Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Uherský Brod
April 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Laura Kučerová
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
April 2021Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iva Kunzeova
Vliv cestovního ruchu na životní prostředí
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Lepková
Stav a perspektivy brněnských brownfields v kontextu širších územních vztahů
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Levá
Golfová hřiště v kontextu posuzování vlivů na životní prostředí
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nela Liznová
Lokální identita jako základní determinant rozvoje území
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Macová
Aleje v Jihomoravském kraji
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Matuška
Aleje a stromořadí malých měst v Jihomoravském kraji
April 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miloš Mikula
Tradiční plodiny v moravskoslezském pohraniční - historie a obnova
April 2021Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Milenovský
Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Novotná
Analýza zemědělství ve vybraném regionu – historie, současnost, tendence
April 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Hana Pavelková
Vývoj krajiny po provedených pozemkových úpravách – teorie a praxe
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Pěnčíková
Vztah územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eliška Petrů
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Pilátová
Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
April 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Pojarová
Indikátory udržitelného rozvoje a jejich uplatnění v regionálním rozvoji
June 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Pokorná
Vztah územního a strategického plánování na příkladu obce Modřice
April 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Ing. Hana Prachařová
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Račanová
Analýza možností rozvoje venkovského regionu
April 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Rusková
Faktory a limity rozvoje venkovského regionu
April 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Rybářová
Význam vinařských stezek pro cestovní ruch v Jihomoravském kraji
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Rybnikárová
Indikátory udržitelného rozvoje - teorie a možnosti aplikace
June 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Rybnikárová
Územní plánování v praxi
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Mgr. Hana Sáblíková
Migrační potenciál vybraného území pro velké savce
April 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikol Seidlová
Vybrané problémy posuzování vlivů na životní prostředí
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jiří Schejbal
Územní plánování v České republice - stav a perspektivy
April 2020Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Skoumalová
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
April 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Skřipská
Aleje a stromořadí na Vranovsku a Znojemsku
April 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Sopková
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji venkova
May 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Sopková
Posuzování vlivů na životní prostředí – teorie a praxe
May 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Sošková
Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe
April 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Ema Stehnová
Aleje a jejich role v krajině - stav a perspektivy
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Szlaurová
Role neziskového sektoru v rozvoji venkova
April 2011Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iva Ševčíková
Obnovitelné zdroje energie v posuzování vlivů na životní prostředí
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslav Škadra
Posuzování vlivů na životní prostředí v ČR a SR - srovnávací analýza
April 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Štecová
Ekologické hodnocení území
April 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Švábíková
Environmentální a ekologické problémy obce a okolní krajiny (případová studie k.ú. Žarošice)
May 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Tesařová
Lokální identita a její role v rozvoji území - teorie a aplikace
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Thiel
Aleje a jejich role v krajině - stav a perspektivy
April 2020Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tadeáš Vaculovič
Územní plán v praxi – případová studie Brno
April 2021Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Válek
Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný vývoj venkova na území obce s rozšířenou působností Břeclav
April 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vaníčková
Lokální identita jako základní determinant rozvoje území
May 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Vystrčilová
Proměny příměstské krajiny – případová studie Brno-Bystrc
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Zoblivá
Přírodní, kulturní a historický potenciál území v rozvojové praxi
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress