Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
Identification number: 10537
University e-mail: eva.sobotkova [at] mendelu.cz
 
Technical worker for educational process - Department of Animal Breeding (FA)
Assistant Professor - Department of Animal Breeding (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Bendová
Albinismus a pseudoalbinismus u koní
April 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Bojková
Analýza stavby končetin a kopyt koní využívaných v agroturistice v České republice
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jan Brabec
Historie a současnost v chovu českomoravského belgického koně
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Brudňáková
Analýza výkonnosti koní v skokových súťažiach na svetovej úrovni
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Barbora Cymorková
Chov pony plemen šlechtěných na sportovní výkonnost v České republice a Evropě
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Čaganová
Analýza chovu anglického plnokrevníka v České republice
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Čermáková
Zhodnocení využití koní plemene český teplokrevník v soutěžních disciplínách skoky, drezura a všestrannost
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Doležalová
Uplatnění německých teplokrevných hřebců v reprodukci českého teplokrevníka
April 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Dřímalová
Rozbor aktuální situace v chovu chladnokrevných koní v České republice
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Fajkusová
Analýza využití různých plemen a typů koní pro jednotlivé obory hiporehabilitace
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Fikesová
Analýza chovu a výkonnosti koní v České republice z hlediska soutěží všestrannosti
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Fikesová
Vývoj a současná situace soutěží všestrannosti u koní v České republice
April 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Foltýnová
Aspekty hipoterapie jako léčebného využití koně
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Foltýnová
Zhodnocení využití koní v hiporehabilitačních centrech v ČR
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Grézlová
Analýza úspěšnosti koní českého chovu na rovinových a překážkových dostizích
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hanicová
Vytrvalostné jazdenie na Slovensku
April 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Haramachová
Zhodnocení výsledků vytrvalostních soutěží v České republice
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Hartlová
Chov starokladrubského koně a systém jeho výkonnostních zkoušek
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristina Havlíčková
Zhodnocení nejúspěšnějších plemen pony v drezurních soutěžích v Evropě
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Horká
Vyhodnocení úspěšnosti sportovních plemen koní ve skokových soutěžích v České republice
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Svatava Hueberová
Březost klisny a nejčastější příčiny abortů
April 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Jeník
Chov starokladrubských koní v národním hřebčíně Kladruby nad Labem
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kaláčková
Chov amerických plemen koní a jejich využití v jezdeckém sportu v České Republice
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaroslava Kavická
Analýza vlivu anglického plnokrevníka na skokovou výkonnost koní na světové úrovni
April 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ellen Kelarová
Možnosti využití sedel a specifika výběru sedla u koní
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Knotková
Analýza současného stavu chovu koní v České republice
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Kroupa
Zhodnocení využití anglického plnokrevníka v jezdeckém sportu v České republice
April 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Kučínská
Analýza vývoje a situace drezurních soutěží koní v České republice
April 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Sára Lorencová
Vývoj a současná situace westernových soutěží koní se zaměřením na dobytkářské disciplíny
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tereza Martínková
Vývoj teplokrevných hříbat a možnosti odchovu teplokrevných koní
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Mlčochová
Analýza využití starokladrubských, lipických a fríských koní ve sportu v České republice
April 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Mlčochová
Chov a šlechtění lipických koní v České republice a Evropě
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aretta Nohejl
Vývoj a současná situace skokových soutěží koní v České republice
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Aretta Nohejl
Vývoj a současná situace skokových soutěží v České republice
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Nosková
Vyhodnocení vztahu mezi působením jezdce a získanou známkou za daný cvik v drezuře
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Pechová
Úrazy a onemocnění končetin koní způsobené při skokových soutěžích
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Pelantová
Výcvik skokového koně a používané metody v tréninku koní
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pelantová
Vyhodnocení vlivu tělesné stavby na skokovou výkonnost koně
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Pernišová
Analýza chovu Shagya araba na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Iva Prímová
Chov a šlechtění plemene hafling v ČR
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Sotolářová
Analýza výsledků testace chladnokrevných hřebců
April 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Sotolářová
Vývoj a chov plemen chladnokrevých koní v České republice
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Soušková
Analýza chovu a výkonnosti koní v Českej republike z hľadiska drezúrnych súťaží
April 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Stejskalová
Analýza chovu moravského teplokrevníka v České republice
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Stejskalová
Zhodnocení kvality hřebečků chladnokrevných plemen koní v odchovnách
April 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiřina Stejskalová
Fyzioterapeutické metody využívané u koní
April 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Svačinová
Problematika podotrochlózy u koní a možnosti její léčby
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Šudáková
Analýza dostihového provozu v České republice v posledních 20 letech
April 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natálie Valová
Charakteristika chování a typické projevy hříbat
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natálie Valová
Vliv technologie chovu na životní projevy koní
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress