Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Identifikační číslo: 10210
Univerzitní e-mail: daniel.falta [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tamara Baďurová
Vliv ročního období a výskytu tepelného stresu na produkci mléka a reprodukci krav v konkrétním podniku zabývajícím se chovem holštýnského skotu
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Balcárek
Chov plemene Brown Swiss
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Daniel Barbaro
Vliv ročního období na produkci a kvalitu mléka krav chovaných v systému ekologického zemědělství na konkrétní farmě v Jeseníkách
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Leona Bartáková
Vliv chovatelského prostředí na mléčnou užitkovost a chování dojnic holštýnského skotu v konkrétním podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Beneš
Analýza vlivů působících na četnost návštěv a produkci mléka dojnic v automatických dojících systémech
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Beneš
Problematika automatizovaných dojících systémů
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matěj Benešovský
Vliv přídavku krmného aditiva na zmenšení tepelného stresu na mléčnou užitkovost dojnic holštýnského plemene skotu v konkrétním chovu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Martina Bezstarostiová
Vliv technologie ustájení na mléčnou užitkovost a ekonomiku chovu dojnic českého strakatého skotu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Bistrá
Zhodnocení výkrmnosti plemene Limousine v podmínkách České republiky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Branžovská
Vliv mikroklimatu ve stáji na mléčnou užitkovost krav holštýnského skotu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adéla Buchtová
Vliv ročního období, pořadí a fáze laktace na mléčnou užitkovost holštýnských krav ve vybraném chovu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adéla Cimbálková
Vliv podestýlky na výskyt a lokalizaci dvoukřídlých ve stájích pro skot
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Čermáková
Zpeněžování jatečného skotu v systému SEUROP
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Pavlína Dragúňová
Vliv plemenné příslušnosti na masnou užitkovost býků vykrmovaných v konkrétním podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Filip Dvořák
Vliv stájového mikroklima na produkční a reprodukční parametry krav českého strakatého skotu v konkrétním chovu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Filip Dvořák
Vliv teploty ve stáji na welfare a produkci krav českého strakatého skotu a možnosti její ovlivnění
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jaroslav Falhar
Vliv změny četnosti dojení na mléčnou užitkovost holštýnských krav v konkrétním podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Fialová
Porovnání mléčné užitkovosti dojnic českého strakatého a holštýnského plemene skotu v ZD Podkleťan Křemže
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Miroslav Fojtík
Zhodnocení mléčné užitkovosti holštýnských a red holštýnských krav ve vybraných podnicích
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Veronika Gardoňová
Vliv chovatelského prostředí na mléčnou užitkovost a reprodukci dojnic holštýnského skotu v konkrétním podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Barbora Glosová
Vliv ročního období na množství, složení a kvalitu mléka dodávaného do mlékárny konkrétním podnikem
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kamila Hájková
Vliv ročního období na složení a bod mrznutí mléka holštýnských dojnic ve vybraném chovu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Hájková
Vlivy působící na množství somatických buněk v mléce holštýnských krav ve vybraném chovu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Věra Herberová
Množství, složení a technologické vlastnosti mléka krav při trojím dojení za den
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Horecká
Možnosti uplatnění plemene Highland v ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Veronika Chovancová
Vliv plemenné příslušnosti dojnic na mléčnou užitkovost
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Veronika Chovancová
Vliv plemenné příslušnosti dojnic na produkci a technologické vlastnosti mléka
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Veronika Chovancová
Vliv pořadí krav v dojírně na množství, složení a technologické vlastnosti mléka
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Chybiorzová
Zhodnocení provozních a ekonomických faktorů ovlivňujících výrobu mléka v konkrétním podniku zabývajícím se chovem holštýnských dojnic
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Janoušek
Vliv pořadí a stádia laktace na mléčnou užitkovost krav Českého strakatého plemene ve vybraném chovu
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Javorová, Ph.D.
Vliv obsahu tuku na vybrané technologické vlastnosti mléka
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Javorová, Ph.D.
Změna obsahu tuku v bazénových vzorcích mléka v průběhu roku a její vliv na technologické vlastnosti.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Petra Kačmařová
Vliv plemenné příslušnosti na mateřské chování krav bez tržní produkce mléka
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Michal Kölbl
Zhodnocení výkrmnosti plemen Charolais, Limousine a Masný simentál v podmínkách konkrétního podniku hospodařícího v systému ekologického zemědělství
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Magdaléna Kolibová
Vliv ročního období na produkci mléka a tržby v konkrétním podniku zabývajícím se chovem holštýnského skotu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Magdaléna Kolibová
Vliv změny kvality krmné dávky na produkci mléka a tržby v konkrétním podniku zabývajícím se chovem holštýnského skotu
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Veronika Konečná
Vliv mléčné užitkovosti na kvalitu mleziva holštýnských dojnic ve vybraném podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Veronika Konečná
Zadejte název práce
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kateřina Kopečková
Zhodnocení vlivů působících na ekonomiku výroby mléka ve vybraném podniku zabývajícím se chovem českého strakatého skotu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Simona Krejčířová
Behaviorální projevy pštrosa dvouprstého v jednotlivých ročních obdobích
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Krejčí
Chov skotu v systému ekologického zemědělství
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Zuzana Krišková
Zhodnotenie mliečnej úžitkovosti dojníc plemena Brown Swiss v podmienkach Slovenskej republiky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Kulišťáková
Vliv ročního období a četnosti pastvy na produkci mléka a mléčných výrobků od krav holštýnského skotu ve vybraném podniku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Richard Langer
Analýza vlivů působících na produkci mléka a chování dojnic v automatických dojících systémech
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Ležáková
Vliv umělého zastínění na chování a prostorové preference krav bez tržní produkce mléka
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Liprtová
Vliv poruch chodivosti na mléčnou užitkovost dojnic
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Liprtová
Vliv pořadí laktace na kvalitu mleziva dojnic
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Ludvíková
Vliv roku na růstovou schopnost a průběhy porodů plemene charolais ve vybraném chovu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Ludvíková
Zhodnocení růstové schopnosti plemene Charolais ve vybraném chovu hospodařícím v systému ekologického zemědělství
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Daniel Lunter
Vplyv intenzity chovu na mliečnu užitkovosť a reprodukciu kráv plemena Braunvieh
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zlata Mádrová
Vliv technologie ustájení odchovávaných telat českého strakatého plemene na jejich užitkovost
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Maksantová
Analýza alternativního využití mléka krav s tržní produkcí mléka v České republice
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Matušková
Mléčná užitkovost dojnic (křížnenců dojených plemen) ve vybraném chovu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Melounová
Vliv pořadí a stádia laktace na produkci a kvalitu mléka krav Českého strakatého skotu ve vybraném chovu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Andrea Melounová
Vliv věku při prvním otelení na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu ve vybraném chovu
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Oleksandr Midnyi
Zhodnocení a porovnání spotřeby mléka a mléčných výrobků v České republice a Ruské federaci
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Luboš Müller
Vliv plemene na množství a složení mléka dojnic chovaných v identických podmínkách na vybrané farmě
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Luboš Müller
Vliv plemene na množství, složení a vybrané technologické vlastnosti mléka dojnic chovaných v identických podmínkách jedné stáje
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Musilová, Ph.D.
Analýza vlivů působících na četnost a dobu strávenou krmením vysokoprodukčních dojnic
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Blanka Nachtmanová
Možnosti uplatnění plemene Brown Swiss v ČR
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Navrátil
Analýza faktorů ovlivňujících potravní chování daňků ve farmovém chovu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislav Navrátil
Spontání příjem a preference lizů v konkrétním chovu jelenovitých
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Stanislav Navrátil
Vliv stresových faktorů na mléčnou produkci a chování během letního období a možnosti jejich ovlivnění
září 2020Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miloš Nejezchleb
Vliv plemenné příslušnosti dojnic chovaných v identických podmínkách na mléčnou užitkovost a tělesnou kondici
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Nesvadbová
Vliv ročního období na mléčnou užitkovost krav Holštýnského plemene skotu
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Palík
Vliv složení mléka, pořadí a stádia laktace na bod mrznutí mléka u dojnic českého strakatého skotu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Václav Pavlíček
Vliv plemenné příslušnosti na masnou užitkovost býků v konkrétním podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Pokorná
Vliv ročního období na příjem sušiny krmné dávky a produkci mléka u vysokoužitkových holštýnských dojnic
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Pavlína Poláčková
Zhodnocení vztahu kvantitativních a kvalitativních parametrů mléčné užitkovosti dojnic holštýnského plemene v konkrétním chovu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Poláková
Vliv změny prostředí na dlouhověkost a produkci mléka krav českého strakatého skotu ve vybraném chovu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Poláková
Vliv změny prostředí na mléčnou užitkovost krav českého strakatého skotu ve vybraném chovu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Polesová
Analýza realizace prodeje mléka prostřednictvím mlékárny a mléčných automatů v podmínkách konkrétního zemědělského podniku.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Pomezný
Chov normandského skotu
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Provazník
Vliv mléčné užitkovosti a ročního období na kvalitu mleziva dojnic českého strakatého skotu ve vybraném podniku
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Provazník
Změny chování dojnic českého strakatého skotu v průběhu roku ve vybraném chovu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Přikrylová
Zhodnocení přírůstků a výšky v kříži býků masných plemen na vybrané odchovně plemenných býků
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Eva Rásochová
Vliv vybraných faktorů na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu ve sledovaném podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Rásochová
Zhodnocení mléčné užitkovosti dojnic holštýnského a českého strakatého skotu chovaného v podmínkách jednoho podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Roušalová
Analýza životních projevů krav (kříženek s plemenem Galloway) chovaných v systému ekologického zemědělství
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Roušalová
Vliv plemenné příslušnosti krav bez tržní produkce mléka na mateřské chování a životní projevy telat po porodu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Řiháčková
Analýza vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Zuzana Řiháčková
Vliv průměrné denní teploty a relativní vlhkosti na mléčnou užitkovost a reprodukční parametry dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Skalníková
Vliv ročního období na příjem sušiny krmné dávky a produkci mléka u holštýnských dojnic na 1.laktaci
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jiří Smažil
Porovnání produkčních a reprodukčních ukazatelů v konvenčním a ekologickém chovu dojnic v rámci jednoho podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jiří Smažil
Vliv letních teplot na mléčnou užitkovost krav holštýnského plemene skotu v konkrétním podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Iva Sobotková
Zhodnocení ekonomiky produkce mléka v závislosti na působení vnějších stresových faktorů v průběhu roku na konkrétní farmě
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Sokelová
Vliv vybraných reprodukčních ukazatelů na mléčnou užitkovost krav českého strakatého skotu ve vybraném chovu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Kristýna Spáčilová
Analýza vybraných parametrů mléčné užitkovosti krav ve dvou sledovaných podnicích
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Kristýna Spáčilová
Zhodnocení vlivů působících na mléčnou produkci a cenu mléka ve vybraných podnicích
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Michaela Stará
Analýza faktorů ovlivňujících natalitu a životaschopnost telat v konkrétním chovu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Oleg Sukhov
Vliv ročního období a fáze laktace na potravní chování holštýnských krav ve vybraném chovu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Svobodová
Vliv ročního období na behaviorální projevy krav plemene Aberdeen Angus ve vybraném chovu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Šiklová
Analýza stáda dojnic ve vybraném chovu pomocí software Afifarm
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Šínová
Mléčná užitkovost dojnic plemen Brown Swiss v podmínkách Itálie
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Škorpík
Mléčná užitkovost dojnic českého strakatého skotu po vybraných otcích v konkrétním chovu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Štros
Vybrané metody hodnocení preferenčního chování dojnic
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Roman Šustáček
Vliv kalendářního měsíce a věku při první inseminaci na hospodářský výsledek odchovu jalovic ve vybraném chovu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Valachová
Obsah chloridů v mléce dojnic českého strakatého a holštýnského skotu ve vztahu k vybraným charakteristikám mléka
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Vojtěch Vařejka
Vliv tělesné kondice krav českého strakatého skotu před porodem na následné metabolické, produkční a reprodukční parametry
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Večeřa, Ph.D.
Vliv ročního období na mléčnou užitkovost krav Českého strakatého plemene skotu
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milena Velecká, Ph.D.
Vliv obsahu bílkovin na vybrané technologické vlastnosti mléka
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milena Velecká, Ph.D.
Změna obsahu bílkovin v bazénových vzorcích mléka v průběhu roku a její vliv na technologické vlastnosti.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jiří Ventruba
Mléčná užitkovost "cucavých" krav a analýza příčin totoho fenoménu v konkrétním chovu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Vrba
Zhodnocení mléčné užitkovosti dojnic českého strakatého a holštýnského skotu chovaného v totožných podmínkách jedné farmy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Vrba
Zhodnocení vývoje mléčné užitkovosti a tržeb ve dvou vybraných sledovaných podnicích
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Zavadilová
Analýza působení mikroklimatu ve stáji na produkci, reprodukci a chování dojnic holštýnského skotu ve vybraném chovu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristýna Zavadilová
Vliv tepelného stresu na produkci a chování dojnic holštýnského skotu v letních měsících ve vybraném chovu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Veronika Zelenková
Vliv průměrné denní teploty ve stáji na mléčnou užitkovost a kvalitu mléka krav holštýnského skotu v konkrétním podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Svatava Zelinková
Vliv aktuální mléčné užitkovosti holštýnských dojnic na frekvenci příjmu potravy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Zezulová
Vliv technologie chovu na mléčnou užitkovost vysokoprodukčních dojnic
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Životská
Analýza vybraných jakostních parametrů mléka u dvou plemen skotu v průběhu roku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Životská
Vztah mezi obsahem vápníku, složením a technologickými vlastnostmi mléka krav v průběhu roku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována