Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10079
Univerzitní e-mail: eva.hrudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 

Kontakty
     
     Projekty
     
     
     
     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální roleOdkdyDokdy
obhájený
1
 Diagnostické metody v rostlinolékařství
R. Pokorný
FRVŠ
spoluřešitel
01.02.2009
31.12.2009
obhájený
2 Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidůmE. HrudováIGA
garant
01.03.2011
31.12.2012
obhájený
3
 Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates
E. HrudováFRVŠřešitel
01.01.2008
31.12.2008
obhájený4
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
IGA
garant02.01.201931.12.2019
řešený
5
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů
E. Hrudová
IGA
garant
01.01.202031.12.2020
řešený6 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGA
garant
01.03.2010
řešený
7
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGA
garant01.03.2010
řešený8 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlinIGAgarant01.03.2010
obhájený
9
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
E. Hrudová
IGA
garant01.03.201031.12.2010
řešený
10 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGA
garant01.03.2010
obhájený
11 Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlinR. Pokorný
FRVŠ
řešitel01.01.200631.12.2006
obhájený12 Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleninyE. Hrudová
FRVŠ
garant
10.02.200530.12.2005
obhájený13 Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování.B. ProcházkováNAZV
další řešitel
01.03.2005
31.12.2009
řešený14
 Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům
NAZV
garant
31.01.2008
zamítnutý
15
 Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
NAZVdalší řešitel
01.04.2015
31.12.2018
řešený
16
 Studium reakcí polních plodin na stres suchem
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
řešený
17 Studium reakcí polních plodin na stres suchem
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
řešený18
 Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
NAZV
garant23.08.201231.12.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený