Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 10079
Univerzitní e-mail: eva.hrudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     Výuka
     
Projekty
     Publikace
     
          

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Diagnostické metody v rostlinolékařství
FRVŠ
spoluřešitel
01.02.2009
31.12.2009
2
 Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
IGA
garant
01.03.2011
31.12.2012
3
 Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates
FRVŠ
řešitel
01.01.200831.12.2008
4
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidůE. Hrudová
IGA
garant
02.01.201931.12.2019
5
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů
E. HrudováIGAgarant
01.01.2020
31.12.2020
6
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlinE. Hrudová
IGA
garant
01.03.2010
7
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGA
garant
01.03.2010
8
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
E. HrudováIGA
garant
01.03.2010
9
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
E. HrudováIGAgarant
01.03.2010
31.12.2010
10
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
E. HrudováIGAgarant01.03.2010
11 Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlinR. Pokorný
FRVŠ
řešitel
01.01.2006
31.12.2006
12
 Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleninyE. Hrudová
FRVŠ
garant
10.02.200530.12.2005
13 Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování.NAZV
další řešitel
01.03.200531.12.2009
14
 Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům
E. HrudováNAZV
garant
31.01.2008
15
 Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
J. Kozlovsky DufkováNAZVdalší řešitel
01.04.2015
31.12.2018
16
 Studium reakcí polních plodin na stres suchem
IGAgarant
01.03.2012
31.12.2012
17
 Studium reakcí polních plodin na stres suchemE. HrudováIGA
garant
01.03.201231.12.2012
18 Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
NAZV
garant23.08.201231.12.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený