Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Identification number: 10079
University e-mail: eva.hrudova [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
Projects
     
Publications          
     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1 Diagnostics methods for plant healt careR. PokornýFRVŠspoluřešitel02/01/2009
12/31/2009
2 Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
IGA
supervisor
03/01/201112/31/2012
3
 Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape
NAZVdalší řešitel
04/01/2015
12/31/2018
4
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidůE. HrudováIGA
garant
01/02/2019
12/31/2019
5
 Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů
E. HrudováIGA
supervisor
01/01/202012/31/2020
6 Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants
IGA
supervisor
03/01/2010
7
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
E. Hrudová
IGA
supervisor03/01/2010
8
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGA
supervisor03/01/2010
9
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
IGAsupervisor
03/01/2010
12/31/2010
10
 Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlinE. Hrudová
IGA
supervisor03/01/2010
11
 Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agentsR. Pokorný
FRVŠ
řešitel01/01/200612/31/2006
12
 Multimedial textbook for agricultural entomology
E. HrudováFRVŠ
supervisor
02/10/200512/30/2005
13
 New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing.
NAZVdalší řešitel03/01/2005
12/31/2009
14
 Phytopathology and entomology for Socrates programme studentsE. HrudováFRVŠ
řešitel
01/01/2008
12/31/2008
15 Studium reakcí polních plodin na stres suchemE. Hrudová
IGA
garant
03/01/2012
12/31/2012
16
 Study of field crops response to drought stress
E. HrudováIGA
supervisor
03/01/2012
12/31/2012
17
 Testing of new accesses to stem weevils (C. pallidactylus and C. naspi) control in seed rape based on more precise monitoring of their occurens and behaviour and testing of Meligethes aeneus subpopulations to pyrethroid resistance
NAZV
supervisor
01/31/2008
18
 Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
E. HrudováNAZV
supervisor
08/23/2012
12/31/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
acceptedcompleted
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected