Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Identifikační číslo: 10076
Univerzitní e-mail: tomas.streda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

          Závěrečná práce
     
Projekty     
               

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený
1
 Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky
J. Rožnovský
NAZV
řešitel
01.01.2009
31.12.2011
obhájený
2
 Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepkyT. StředaAKTIONřešitel01.02.2008
31.12.2009
obhájený3 Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepkyJiný
garant
08.02.200831.12.2009
obhájený
4
 Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřenímiNAZVdalší řešitel
01.01.2008
31.12.2012
řešený
5
 Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlahH. Středová
NAZV
řešitel
01.02.2017
31.12.2019
obhájený
6
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
NPV IIčlen řešitelského týmu
01.03.2008
31.12.2011
řešený
7
 Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátuT. StředaNAZVgarant
01.01.2019
31.12.2021
řešený
8
 Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům
NAZV
odpovědný řešitel
01.04.2015
31.12.2018
řešený
9
 Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nimNAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2013
31.12.2017
řešený
10
 Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině
NAZV
řešitel
01.02.2017
31.12.2021
obhájený
11
 Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteruR. CerkalFRVŠ
2. spoluřešitel
01.01.2003
31.12.2003
obhájený
12
 Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku
AKTION
garant
01.01.2010
31.12.2011
obhájený13
 Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení.
Smluvní výzkum
řešitel
18.11.2013
02.12.2013
obhájený
14
Smluvní výzkum
řešitel24.06.201428.11.2014
obhájený
15
 Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů
P. SmutnáNAZVřešitel01.01.2009
31.12.2011
řešený
16
 Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republiceNAZVřešitel
01.04.2015
31.12.2018
řešený
17
 Studium reakcí polních plodin na stres suchem
E. Hrudová
IGA
řešitel
01.03.2012
31.12.2012
obhájený
18 Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkceH. StředováNAZVřešitel
01.03.2012
31.12.2016
obhájený19
 Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav
H. Středová
NAZV
řešitel
01.03.2012
31.12.2016
obhájený
20
 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin
FRVŠ
2. spoluřešitel
01.01.2003
31.12.2003
obhájený
21 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilninR. CerkalFRVŠ
Spoluřešitel projektu
01.01.2005
31.12.2005
obhájený
22
 Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem
T. StředaNAZVgarant01.01.2011
31.12.2014

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený