Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Identification number: 10030
 
Academic staff - university professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
 

Contacts
     
     
Projects     
     
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
 Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage
NAZVsupervisor
01/01/2013
2
 E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
Other
supervisor07/01/2006
10/31/2006
3 Grassland quality and its use in ruminant nutritionNAZVsupervisor
01/01/2008
12/31/2011
4 Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international studyJ. Skládanka
OP
supervisor
01/18/2013
12/31/2014
5
 Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia
OP
supervisor
06/01/2012
05/31/2015
6
 Multimedia didactic text for lessons of lawn managementFRVŠsupervisor01/01/200712/31/2007
7
 Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv
FRVŠ
supervisor
01/01/2011
12/31/2011
8
 Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémyJ. Skládanka
FRVŠ
supervisor
01/01/2009
12/31/2009
9
 Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže
S. SkaličkováTAČR
Mentor
03/01/201903/01/2021
10 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotuOP
supervisor
09/01/2012
08/31/2014
11
 Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru
J. SkládankaFRVŠ
supervisor
01/01/2005
12/31/2005
12
 Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
TAČR
Mentor
05/01/2019
04/30/2021
13
 Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
TAČRDalší řešitel01/01/201912/31/2022
14
 Structure, quality and hygiene of the grasses biomass at the end of the vegetation periodJ. SkládankaGAČRsupervisor01/01/2006
12/31/2008
15
 Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píceJ. Skládanka
IGA
supervisor
03/01/2015
12/31/2015
16
 Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv
NAZV
další řešitel
05/01/2007
12/31/2011
17 Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství
FRVŠ
supervisor
01/01/2006
01/15/2007
18 Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové
NAZV
Další řešitel
01/01/2018
12/31/2022

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected