Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

          
     
Publikácie
     
     
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

WINKLER, J. -- RAGASOVÁ, L. -- HANUSOVÁ, H. -- KOPTA, T. Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 462--465. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originálny názov:
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biologie rostlin
Ústav zelinářství a květinářství
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 462
Do strany:
465
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this work was evaluation of vegetation of vineyards around Mikulov region. During the botanical monitoring of vineyards, altogether 216 plant species were found. Species diversity of vineyard vegetation is very variable. The most variable plant species diversity in vine line Turold were observed. On the other hand, the least variable plant species diversity in vine line Pod Sv. kopečkem I. were observed. Some found plant species can provide an interesting tourist and aesthetic experience. Some found plant species can provide an interesting tourist and aesthetic experience. These plant species can be also used as medicinal plants use. Information about the occurrence of rare plant species in vineyards can contribute to the education of the public. The rich flora can contribute to the high tourist attractiveness of the region.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2019 16:14 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-659-3
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Křtiny
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -