Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty     Výučba          
Publikácie
     
     
Vedené práce
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

WINKLER, J. -- ULDRIJAN, D. -- HANUSOVÁ, H. -- ČERVENKOVÁ, J. -- VAVERKOVÁ, M D. -- ADAMCOVÁ, D. Pollen allergens in the landscape and waste landfill of communal waste. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 277--280. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/02_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originálny názov:
Pollen allergens in the landscape and waste landfill of communal waste
Český názov:
Autor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Ing. Dan Uldrijan
Ing. Helena Hanusová
Ing. Jana Červenková
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav biologie rostlin
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 277
Do strany:
280
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Vegetation on a waste landfill of communal waste can be a source of allergen pollen. The field observation was contucted on active waste landfill in the cadastral area Nětčice (Zlín Region, Czech Republic). The evaluation of the vegetation was carried out using the phytosociological method. Of the total found plant species were selected those species that produce pollen that causes allergies. A total of 106 plant species were found. Analysis of the vegetation of the municipal solid waste landfill, it is obvius that the species with allergen pollen are very strongly represented. Significant species are representatives of the families Amaranthaceae, Poaceae and Plantaginaceae.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/02_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 14:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-659-3
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originálny názov: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Křtiny
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -