Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

     
     
Projekty
     
     Stáže
     
Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatřeníJ. WinklerIGA
garant
02.01.2017
31.12.2017
2
 Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech
J. Winkler
IGA
garant
01.03.2012
3
 Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastechIGAgarant01.03.201031.12.2010
4NAZV
další řešitel
01.04.2004
31.12.2008
5 Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastechIGA
garant
01.01.2011
31.12.2011
6
 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí.
T. DryšlováNAZVdalší řešitel
01.03.2005
31.12.2008
7
 Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů.
J. DvořákNAZVspoluřešitel
01.07.2001
31.12.2004
8 Specifický výzkum
Specifický
--
01.01.1999
9      Studium synantropní vegetace skládek komunálního odpadu
Specifický
garant
01.03.2020
31.12.2020
10
 Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur
IGA
garant
01.03.201331.12.2013
11
 Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur
J. Winkler
IGA
garant
01.02.201331.12.2013
12
 Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice
IGA
garant
01.03.2014
31.12.2014
13V. SmutnýNAZVdalší řešitel
01.02.2005
31.12.2008
14 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách
TAČR
člen řešitelského týmu
01.01.2019
31.12.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený