Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     Lesson
     
Projects
     
     
     
Conferences
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
IGA
supervisor01/02/201712/31/2017
2 Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection.
NAZV
další řešitel
03/01/2005
12/31/2008
3
NAZV
další řešitel02/01/200512/31/2008
4
 Innovation of crop management practices in areas threatened by drought
J. Winkler
IGA
supervisor03/01/2012
5
 Modification of crop management practices in areas threatened by drought
IGA
supervisor
03/01/2010
12/31/2010
6
 Optimization of crop management practices in areas threatened by drought
IGA
supervisor
01/01/2011
12/31/2011
7
NAZV
další řešitel04/01/200412/31/2008
8
 Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů.
NAZV
spoluřešitel
07/01/2001
12/31/2004
9
 Specifický výzkum
J. WinklerSpecifický--
01/01/1999
10
J. Winkler
Specifický
supervisor03/01/202012/31/2020
11
 Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur
J. Winkler
IGA
supervisor
02/01/2013
12/31/2013
12 Study of some factors affecting implementation of the biological potential of agricultural crops
IGA
supervisor
03/01/2013
12/31/2013
13
 Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice
IGA
supervisor
03/01/2014
12/31/2014
14
M. JiroušekTAČR
člen řešitelského týmu
01/01/2019
12/31/2022

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defendedrejected