Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Placements     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Species spectrum of vegetation in permaculture gardens
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Druhové spektrum vegetácie permakultúrnych záhrad
Summary:
Intenzívne poľnohospodárstvo má na krajinu vážne následky. Plochy zamerané na jednu plodinu vytláčajú prirodzené ekosystémy. Permakultúra by však mohla situáciu pozitívne ovplyvniť. Táto práca pozoruje permakultúrne techniky na malej rodinnej záhrade v Chorvátskom Grobe na juhu Slovenska. Zaznamenáva počet druhov a ich funkciu v rámci spoločenstva. Pozemok sme rozdelili na osem sektorov a spolu sme určili 123 druhov rastlín. Druhy boli rozdelené do troch skupín. Na pozemku nachádzame estetické druhy, úžitkové druhy a pestované plodiny. Funkcia vegetácie sa priamo viaže ku konkrétnym sektorom záhrady, v ktorých sa rastliny navzájom podporujú. Uplatnenie permakultúry v záhrade podporuje prirodzené ekosystémy a je prínosné pre krajinu.
Key words:permakultúrny dizajn, vegetácia, spoločenstvo rastlín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..