Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Regulation of weed in growth of rape
Written by (author):
Bc. Tomáš Jiří Kubík
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Regulace plevelů v porostech ozimé řepky
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení plevelných druhů v porostech ozimé řepky. Pozorování a měření probíhalo na podzim roku 2018 a na jaře roku 2019. Pokusné porosty byly založeny na čtyřech pozemcích, které vlastní soukromý zemědělec Jiří Dostál. Pozemky se nachází v okolí obcí Bochoř a Věžky u Přerova v okrese Přerov. V pozorování bylo využito jak konvenčního herbicidu Butisan® Complete a novodobé řešení Clearfield® technologie s využitím herbicidu Cleravis®. Vyhodnocovalo se početní metodou na jednom metru čtverečním na několika stanovištích. Počty jedinců řepky ozimé se počítaly v pěti termínech, jedinci plevelů ve dvou termínech. Mezi nejproblematičtější druhy, vyskytující se v porostech, patřily výdroly předplodin, penízek rolní, violka rolní, ptačinec prostřední, řepice olejné nebo zemědým lékařský.
Key words:
řepka ozimá, plevel, technologie Clearfield®, výdrol pšenice, herbicid, Butisan® Complete, Cleravis®

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..