Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Ing. Václav Hasa
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaplevelení vybraných polních plodin a meziplodin v provozních podmínkách vybraného podniku. V polním pokusu byla sledována druhová a početní intenzita zaplevelní v ozimé pšenici a meziplodině tvořené směsí hořčice bílé (Sinapis alba) a svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia). Data byla statisticky zpracována na základě analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient), zjištěného segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Následně byla použita redundanční analýza (RDA) zpracování dat proběhlo v programu Canoco 5.0. Nižší absolutní hodnoty zaplevelní vykazoval porost ozimé pšenice. V ozimé pšenici se nejčastestěji vyskytovaly plevelné druhy mák vlčí (Papaver rhoeas), penízek rolní (Thlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a svízel přítula (Galium aparine). Druh kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) se vyskytoval výhradně v porostu meziplodiny. V meziplodině se vyskytovaly druhy lebeda rozkladitá (Atriplex patula), ptačinec prostřední (Stellaria media) nebo heřmánkovec nevonný (Tripleospermum inodorum) s podobnou četností jako v ozimé pšenice. Tlumivou funkci měla meziplodina na výskyt rozrazilu perského (Veronica persica) a violky rolní (Viola arvensis).
Kľúčové slová:ozimá pšenice, meziplodina, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..