Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson
     
     
Publications
     
Placements
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Weed analysis of crops and cover crops on selected farm
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Summary:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaplevelení vybraných polních plodin a meziplodin v provozních podmínkách vybraného podniku. V polním pokusu byla sledována druhová a početní intenzita zaplevelní v ozimé pšenici a meziplodině tvořené směsí hořčice bílé (Sinapis alba) a svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia). Data byla statisticky zpracována na základě analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient), zjištěného segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Následně byla použita redundanční analýza (RDA) zpracování dat proběhlo v programu Canoco 5.0. Nižší absolutní hodnoty zaplevelní vykazoval porost ozimé pšenice. V ozimé pšenici se nejčastestěji vyskytovaly plevelné druhy mák vlčí (Papaver rhoeas), penízek rolní (Thlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a svízel přítula (Galium aparine). Druh kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) se vyskytoval výhradně v porostu meziplodiny. V meziplodině se vyskytovaly druhy lebeda rozkladitá (Atriplex patula), ptačinec prostřední (Stellaria media) nebo heřmánkovec nevonný (Tripleospermum inodorum) s podobnou četností jako v ozimé pšenice. Tlumivou funkci měla meziplodina na výskyt rozrazilu perského (Veronica persica) a violky rolní (Viola arvensis).
Key words:
ozimá pšenice, meziplodina, plevel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrata

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..