Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
Autor: Ing. Pavel Kosík
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
Abstrakt:V této práci je cílem vyhodnotit vliv rozdílného zpracování půdy, osevního postupu a ročníku na zaplevelení ozimé pšenice. Pozorování zaplevelení bylo sledováno na polní pokusné stanici v Ivanovicích na Hané. Byla použita početní metoda, počet jedinců byl zjišťován na ploše 1 m2. Hodnocení probíhalo v průběhu let 2016, 2017 a 2018. Statistické zpracování a vyhodnocení počtu jedinců všech druhů v porostech ozimé pšenice bylo použito počítačového programu Statistica.Cz. Ke zjištění vlivu sledovaných faktorů na jednotlivé druhy plevelů, které se vyskytovaly na polních pokusech, byly použity mnohorozměrné analýzy ekologických dat segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byly použity redundanční a kanonickou korespondeční analýzou (Canonical Correspondence Analysis, CCA). Na závěr lze konstatovat, že všechny pozorované technologie a osevní postupy mají vliv na zaplevelení pozemku a správně zvolenou technologii a vyváženým osevním postupem lze značně omezit nejen zaplevelení pozemku ale i snížit potřebu herbicidů. Další významný faktorem, který ovšem nelze ovlivnit je vliv ročníku a to hlavně v důsledku množství a rozdělení srážek během roku kdy získají konkurenčně silnější plevelné rostliny výhodu v sušších obdobích, kdy mělký kořenový systém obilnin nedokáže dostatečně rostliny zásobit vodou.
Kľúčové slová:zaplevelení, Pšenice ozimá, plevele, zpracování půdy, osevní postup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..