Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
Autor: Ing. Pavel Kosík
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
Abstrakt:V této práci je cílem vyhodnotit vliv rozdílného zpracování půdy, osevního postupu a ročníku na zaplevelení ozimé pšenice. Pozorování zaplevelení bylo sledováno na polní pokusné stanici v Ivanovicích na Hané. Byla použita početní metoda, počet jedinců byl zjišťován na ploše 1 m2. Hodnocení probíhalo v průběhu let 2016, 2017 a 2018. Statistické zpracování a vyhodnocení počtu jedinců všech druhů v porostech ozimé pšenice bylo použito počítačového programu Statistica.Cz. Ke zjištění vlivu sledovaných faktorů na jednotlivé druhy plevelů, které se vyskytovaly na polních pokusech, byly použity mnohorozměrné analýzy ekologických dat segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byly použity redundanční a kanonickou korespondeční analýzou (Canonical Correspondence Analysis, CCA). Na závěr lze konstatovat, že všechny pozorované technologie a osevní postupy mají vliv na zaplevelení pozemku a správně zvolenou technologii a vyváženým osevním postupem lze značně omezit nejen zaplevelení pozemku ale i snížit potřebu herbicidů. Další významný faktorem, který ovšem nelze ovlivnit je vliv ročníku a to hlavně v důsledku množství a rozdělení srážek během roku kdy získají konkurenčně silnější plevelné rostliny výhodu v sušších obdobích, kdy mělký kořenový systém obilnin nedokáže dostatečně rostliny zásobit vodou.
Klíčová slova:zaplevelení, Pšenice ozimá, plevele, zpracování půdy, osevní postup

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..