Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
Autor: Ing. Jiří Šťastný
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
Abstrakt:Tato diplomová práce porovnává různé využití technologií zpracování půdy a jejich dopady na zaplevelení porostu jarního ječmene. Hodnocení byla prováděna v letech 2016, 2017 a 2018. První pozorování probíhala na polní pokusné stanici v Žabčicích, kde se sledovalo zaplevelení během vegetace. Druhý monitoring probíhal první dva roky v Syrovicích a poslední rok v Sobotovicích. U těchto pokusů bylo vyhodnocováno zaplevelení až po sklizni hlavní plodiny. Sledovány byly vždy tři rozdílné technologie. Získaná data byla zpracována statistickým programem Canoco 5.0. V pokusu č. 1 (Žabčice) se vyskytovalo nejvíce plevelných rostlin u varianty s přímým setím, například druhy Cirsium arvense, Convolvulus arvensis. Nejmenší zaplevelení bylo detekováno u minimalizační technologie s běžným druhem Veronica persica. V pokusech č. 2 - podmítka (Syrovice, Sobotovice) bylo zjištěno největší zaplevelení u varianty zpracování půdy talířovým kypřičem (časté druhy: Amaranthus retroflexus, Hordeum vulgare – výdrol). Naopak nejméně plevelů se vyskytovalo u kontroly (bez zpracování půdy) – např.: Anagallis arvensis, Chenopodium hybridum nebo Veronica polita. Výsledky naznačují, že rozdílné technologie zpracování půdy a průběh ročníku má na zaplevelení značný vliv.
Kľúčové slová:rozdílné technologie zpracování půdy, plevele, jarní ječmen

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..