Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
Autor: Ing. Jiří Šťastný
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
Abstrakt:Tato diplomová práce porovnává různé využití technologií zpracování půdy a jejich dopady na zaplevelení porostu jarního ječmene. Hodnocení byla prováděna v letech 2016, 2017 a 2018. První pozorování probíhala na polní pokusné stanici v Žabčicích, kde se sledovalo zaplevelení během vegetace. Druhý monitoring probíhal první dva roky v Syrovicích a poslední rok v Sobotovicích. U těchto pokusů bylo vyhodnocováno zaplevelení až po sklizni hlavní plodiny. Sledovány byly vždy tři rozdílné technologie. Získaná data byla zpracována statistickým programem Canoco 5.0. V pokusu č. 1 (Žabčice) se vyskytovalo nejvíce plevelných rostlin u varianty s přímým setím, například druhy Cirsium arvense, Convolvulus arvensis. Nejmenší zaplevelení bylo detekováno u minimalizační technologie s běžným druhem Veronica persica. V pokusech č. 2 - podmítka (Syrovice, Sobotovice) bylo zjištěno největší zaplevelení u varianty zpracování půdy talířovým kypřičem (časté druhy: Amaranthus retroflexus, Hordeum vulgare – výdrol). Naopak nejméně plevelů se vyskytovalo u kontroly (bez zpracování půdy) – např.: Anagallis arvensis, Chenopodium hybridum nebo Veronica polita. Výsledky naznačují, že rozdílné technologie zpracování půdy a průběh ročníku má na zaplevelení značný vliv.
Klíčová slova:rozdílné technologie zpracování půdy, plevele, jarní ječmen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..