Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
Autor: Bc. Petr Hromádko
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Mgr. Iva Dadáková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výskytu plevelů v bramborářské výrobní oblasti v různých plodinách. Práce také porovnává zaplevelení mezi jednotlivými plodinami, případně navrhuje regulační zásahy. Pozorování bylo prováděno na vybraných pozemcích v podniku I. AGRO Oldřiš a.s. během roku 2018. Plevele byly sledovány v ječmenu jarním, tritikale ozimém a řepce ozimé. V těchto plodinách byly nejvíce zastoupeny plevele Viola arvensis, Stelaria media, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Holcus mollis, Elytrigia repens, Poa annua, Apera spica-venti, Tripleurospermum inodorum, Veronica hederifolia, Cirsium arvense.
Kľúčové slová:plevel, řepka ozimá , bramborářská výrobní oblast, tritikale ozimé, ječmen jarní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..