Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
Autor: Petr Hromádko
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Mgr. Iva Dadáková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je rozpracována


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výskytu plevelů v bramborářské výrobní oblasti v různých plodinách. Práce také porovnává zaplevelení mezi jednotlivými plodinami, případně navrhuje regulační zásahy. Pozorování bylo prováděno na vybraných pozemcích v podniku I. AGRO Oldřiš a.s. během roku 2018. Plevele byly sledovány v ječmenu jarním, tritikale ozimém a řepce ozimé. V těchto plodinách byly nejvíce zastoupeny plevele Viola arvensis, Stelaria media, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Holcus mollis, Elytrigia repens, Poa annua, Apera spica-venti, Tripleurospermum inodorum, Veronica hederifolia, Cirsium arvense.
Klíčová slova:plevel, řepka ozimá , bramborářská výrobní oblast, tritikale ozimé, ječmen jarní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..