Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
Autor: Bc. Tomáš Brabec
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
Abstrakt:Cílem mé práce bylo vyhodnocení druhového spektra plevelů v porostech růží a zeravu západního, které jsem prováděl v rodinné firmě Zahradnictví Brabec. Tato firma se specializuje na pěstování okrasných dřevin a zeleniny. Vyhodnocení jsem prováděl pomocí početní a statistické metody. Celkově jsem zjistil výskyt 24 plevelných druhů, z čehož se 23 druhů vyskytovalo v porostu růží a 22 v porostu zeravu. Mezi plevely s nejčastějším výskytem byl v obou plodinách laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), merlík bílý (Chenopodium album) a lebeda rozkladitá(Atriplex patula).
Kľúčové slová:zerav, okrasné dřeviny, růže, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..