Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     
     
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
Autor:
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
Abstrakt:
Cílem mé práce bylo vyhodnocení druhového spektra plevelů v porostech růží a zeravu západního, které jsem prováděl v rodinné firmě Zahradnictví Brabec. Tato firma se specializuje na pěstování okrasných dřevin a zeleniny. Vyhodnocení jsem prováděl pomocí početní a statistické metody. Celkově jsem zjistil výskyt 24 plevelných druhů, z čehož se 23 druhů vyskytovalo v porostu růží a 22 v porostu zeravu. Mezi plevely s nejčastějším výskytem byl v obou plodinách laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), merlík bílý (Chenopodium album) a lebeda rozkladitá(Atriplex patula).
Klíčová slova:
zerav, okrasné dřeviny, růže, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..