Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence of weeds in selected ornamental plants
Written by (author): Bc. Tomáš Brabec
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
Summary:Cílem mé práce bylo vyhodnocení druhového spektra plevelů v porostech růží a zeravu západního, které jsem prováděl v rodinné firmě Zahradnictví Brabec. Tato firma se specializuje na pěstování okrasných dřevin a zeleniny. Vyhodnocení jsem prováděl pomocí početní a statistické metody. Celkově jsem zjistil výskyt 24 plevelných druhů, z čehož se 23 druhů vyskytovalo v porostu růží a 22 v porostu zeravu. Mezi plevely s nejčastějším výskytem byl v obou plodinách laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), merlík bílý (Chenopodium album) a lebeda rozkladitá(Atriplex patula).
Key words:zerav, okrasné dřeviny, růže, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..