Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
Autor: Bc. Eliška Drahonská
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit vliv různých teplot pro klíčení máku vlčího (Papaver rhoeas) a mračňáku Theophrastova (Abutilon Theophrasti). U jednotlivých vybraných rostlin bylo provedeno jejich statistické vyhodnocení. U každé rostliny byly provedeny pokusy při rozmezí teplot 6, 8, 12 a 18°C. Bylo provedeno 20 opakování pro každou rostlinu. Jednotlivé výsledky byly sledovány v rozmezí 5, 10, 17 a 22 dní od počátku založení pokusu. Nejvíce semen máku vyklíčilo při teplotě 6°C. Optimální počáteční teplotou pro klíčení semen máku bylo při 12°C. Nejvíce semen mračňáku vyklíčilo při teplotě 12°C. Teplota 12°C byla i optimální pro začátek klíčení semen mračňáku. Jednotlivá data jsou zapsána v tabulkách a grafech.
Kľúčové slová:Papaver rhoeas, klíčivost, teplota, Abutilon Theophrasti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..