Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

          Projekty          
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
Abstrakt:
Cílem práce bylo zjistit vliv různých teplot pro klíčení máku vlčího (Papaver rhoeas) a mračňáku Theophrastova (Abutilon Theophrasti). U jednotlivých vybraných rostlin bylo provedeno jejich statistické vyhodnocení. U každé rostliny byly provedeny pokusy při rozmezí teplot 6, 8, 12 a 18°C. Bylo provedeno 20 opakování pro každou rostlinu. Jednotlivé výsledky byly sledovány v rozmezí 5, 10, 17 a 22 dní od počátku založení pokusu. Nejvíce semen máku vyklíčilo při teplotě 6°C. Optimální počáteční teplotou pro klíčení semen máku bylo při 12°C. Nejvíce semen mračňáku vyklíčilo při teplotě 12°C. Teplota 12°C byla i optimální pro začátek klíčení semen mračňáku. Jednotlivá data jsou zapsána v tabulkách a grafech.
Klíčová slova:
Papaver rhoeas, klíčivost, teplota, Abutilon Theophrasti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..