Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Germination of seeds of selected species of field weeds in different conditions
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
Summary:
Cílem práce bylo zjistit vliv různých teplot pro klíčení máku vlčího (Papaver rhoeas) a mračňáku Theophrastova (Abutilon Theophrasti). U jednotlivých vybraných rostlin bylo provedeno jejich statistické vyhodnocení. U každé rostliny byly provedeny pokusy při rozmezí teplot 6, 8, 12 a 18°C. Bylo provedeno 20 opakování pro každou rostlinu. Jednotlivé výsledky byly sledovány v rozmezí 5, 10, 17 a 22 dní od počátku založení pokusu. Nejvíce semen máku vyklíčilo při teplotě 6°C. Optimální počáteční teplotou pro klíčení semen máku bylo při 12°C. Nejvíce semen mračňáku vyklíčilo při teplotě 12°C. Teplota 12°C byla i optimální pro začátek klíčení semen mračňáku. Jednotlivá data jsou zapsána v tabulkách a grafech.
Key words:Papaver rhoeas, klíčivost, teplota, Abutilon Theophrasti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..