Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové spektrum polních plevelů ve vybraných porostech cukrové řepy
Autor: Bc. Roman Borovička
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové spektrum polních plevelů ve vybraných porostech cukrové řepy
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení zaplevelení vybraných porostů cukrové řepy. Sledování porostů probíhalo ve třech termínech, v dubnu - před první aplikací herbicidů, v červnu – po poslední aplikaci herbicidů a následně pak na začátku září, kdy bylo sledováno sekundární zaplevelení porostů. Celkově bylo v porostu identifikováno 12 druhů plevelů. Nejčastěji se jednalo o výdrol řepky olejky – který se vyskytoval hlavně v prvním termínu – před aplikací herbicidů a dále pak merlík bílý (Chenopodium album), který se vyskytoval hlavně v druhém a třetím termínu, po ukončení aplikace herbicidů. Na všech pozemcích byla pozorována plevelná řepa, její výskyt je nutné sledovat a eliminovat.
Klíčová slova:cukrová řepa, plevele, regulace plevelů, plevelná řepa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..