Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Species spectrum of field weeds in selected sugar beet stands
Written by (author): Bc. Roman Borovička
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové spektrum polních plevelů ve vybraných porostech cukrové řepy
Summary:Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení zaplevelení vybraných porostů cukrové řepy. Sledování porostů probíhalo ve třech termínech, v dubnu - před první aplikací herbicidů, v červnu – po poslední aplikaci herbicidů a následně pak na začátku září, kdy bylo sledováno sekundární zaplevelení porostů. Celkově bylo v porostu identifikováno 12 druhů plevelů. Nejčastěji se jednalo o výdrol řepky olejky – který se vyskytoval hlavně v prvním termínu – před aplikací herbicidů a dále pak merlík bílý (Chenopodium album), který se vyskytoval hlavně v druhém a třetím termínu, po ukončení aplikace herbicidů. Na všech pozemcích byla pozorována plevelná řepa, její výskyt je nutné sledovat a eliminovat.
Key words:cukrová řepa, plevele, regulace plevelů, plevelná řepa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..