Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Vlasta Bartošková
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologií zpracování půdy. Zaplevelení porostu bylo vyhodnoceno v letech 2015, 2016 a 2017. Porost ječmene byl pěstován ve 3 variantách osevních postupů s rozdílným zastoupením obilnin (33,3 %, 50 % a 66,6 %). Půda byla zpracovávána čtyřmi způsoby. Dvě varianty představovaly tradiční způsob uplatnění orby do hloubky 0,22 m a do hloubky 0,15 m. U další varianty bylo použito talířové nářadí nahrazující orbu a poslední byla technika přímého setí do nezpracované půdy. Výsledky byly stanoveny početní metodou a následně vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že odlišné techniky zpracování půdy, zastoupení obilnin v osevním postupu i daný ročník mají vliv na výskyt a počet plevelných druhů. Z hlediska různých variant zpracování půdy byl nejvíce zaplevelen porost s uplatněnou orbou do 0,22 m. Z osevních postupů byl nejvíce zaplevelen OP I. s 33,3% zastoupením obilnin. Nejvyšší zaplevelení bylo zjištěno v roce 2017.
Kľúčové slová:plevele, zpracování půdy, ječmen jarní, osevní postup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..